Er du en gründer med høye ambisjoner?

Dersom du har en idé til et produkt, kan vi gi deg tips til hvordan du kan få produktet ut på markedet.

Dersom du har en full forretningsidé, kan vi bistå deg når du implementerer idéen. Dersom du rett og slett bare har en drøm om å starte ditt eget selskap, men ikke har en konkret idé ennå, kan vi også hjelpe til. Da kan du få hjelp fra oss til å være kreativ og komme opp med en innovativ, nyttig og profitabel forretningsidé. Vi i DSV Norge har mange tanke rundt de fundamentale utfordringene som gründere må forholde seg til. Dersom du starter ditt eget selskap, er det statistisk sett lav sannsynlighet for at du vil lykkes. Suksess krever ikke bare hardt arbeid, men det krever at du arbeider på rett måte.

Siden innovasjon innebærer så mye risiko, ligner det mye på gambling.

Og akkurat som i mange former for gambling, har man til en viss grad mulighet til å øke sannsynligheten for suksess. Det er ikke bare flaks og uflaks, det er flere faktorer som spiller inn. Dette er bakgrunnen for at vi i DSV Norge bruker gambling som en metafor på innovasjon. Vi bruker dette som et verktøy for å forstå grunnleggende sammenhenger som gründere kan ha nytte av. Dette skaper et godt fundament for en ambisiøs gründer. Det er ikke bare oppstartsselskaper som har nytte av å lære om innovasjon. Store selskaper som Apple, Samsung, Volkswagen, Snapchat og Amazon er også nødt til å hele tiden tenke nytt. Dersom man ikke tenker nytt, vil man bli forbigått av konkurrenter.

Man må hele tiden passe på at en ny idé ikke spiser opp store deler av et marked som man tidligere hadde god kontroll på.

I tillegg må myndighetene i ulike land prioritere innovasjon. Eksempelvis må vi her i Norge begynne å tenke på hva vi skal leve av når oljen tar slutt. Vi i DSV Norge tror at innovasjon kan bli en svært viktig faktor i denne prosessen. På denne nettsiden vil vi i DSV Norge presentere noen grunnleggende idéer rundt innovasjon, risiko og sannsynlighet. Vi vil i stor grad bruke gambling som en metafor på innovasjon, fordi vi mener at dette gjør det enklere å få klarhet i de ulike konseptene.