Hjem » Forventet verdi for gründere og gamblere

Forventet verdi for gründere og gamblere

Dersom forventet verdi er negativ, må du tenke deg godt om før du gjør den gitte aktiviteten. Dersom forventet verdi er positiv, kan du forvente å tjene på den aktuelle aktiviteten.

Dersom du satser hundre dollar på svart i rulett, kan det være en fordel å regne ut forventet verdi. Dette vil gi deg en forventning om hva du kommer til å tjene eller tape på en slik handling.

For å forklare konseptet forventet verdi på enklest mulig måte, la oss anta at det er femti 
prosent sjanse for svart og femti prosent sjanse for rødt i rulett.

Dette stemmer ikke helt med virkeligheten, fordi sannsynligheten for svart og rødt er litt lavere. Men la oss si at sannsynligheten er femti prosent. Dersom det blir rødt, vil du tape dine hundre dollar.

Det er femti prosent sjanse for at dette skjer. Hvis det blir svart, vil du ikke tape dine hundre dollar. I tillegg vil du vinne hundre dollar.

Regnestykket blir derfor som følger. Minus hundre dollar skal multipliseres med femti prosent, og pluss hundre dollar skal multipliseres med femti prosent.

De to resulterende tallene skal legges sammen. Svaret blir null. Med andre ord, dersom du satser hundre dollar på svart i rulett, med de gitte antagelsene, kan du forvente en gevinst på null dollar. Du kan altså ikke forvente å vinne noe, men du trenger heller ikke forvente å tape noe.

Det som gjør forventet verdi så nyttig, er at det sammenholder to ulike faktorer.

Forventet verdi tar for seg både sannsynlighet og den måleenheten som du måler gevinst eller tap i.  Måleenheten er ofte penger.

På den måten får du en forståelse av hvilken risiko du utsetter deg for, og hvor mye du kan vinne eller tape på det. Slik tenkning er veldig nyttig både innen entreprenørskap og gambling.

Forventet verdi er et nyttig redskap for å få en klar innsikt i hva som kommer til å skje. Det er som en matematisk og pragmatisk spådom av framtiden.

Det kan gi deg klarhet i en gamblingsituasjon, og det kan gi deg klarhet i en gründersituasjon.
Forventet verdi tar følelsene ut av en avgjørelse. I stedet for å ta en intuitiv avgjørelse basert
på hva du føler er riktig, kan du ta en informert avgjørelse basert på hva som sannsynligvis
kommer til å skje.

Vi sier ikke at intuisjon er unyttig. I mange sammenhenger kan intuitive avgjørelser være veldig gode. Men innen gambling og innovasjon, kan forventet verdi utgjøre et godt supplement til intuisjon for å ta en best mulig beslutning.