Hjem » Kontakt oss

Kontakt oss

Dessuten er det ikke bare gründere som kan få noe ut av å kontakte oss.

Dersom du er en av dem som vurderer å bli gründer, kan det også hjelpe å prate med oss. Og hvis du tilhører et etablert selskap som ønsker å tenke nytt i større grad, er DSV Norge et glimrende sted å starte.

Dersom du sitter på en god idé, men ikke vet hvor du skal begynne, kan vi hjelpe deg. Sammen kan vi komme fram til hvllke styrker og svakheter ditt oppstartsselskap har eller vil få. På den måten får du mulighet til å utnytte styrkene dine maksimalt og kompensere grundig for svakhetene dine.

Skriv til oss

DSV Norge kan kontaktes via mange kanaler. Vi er tilgjengelige via internett og per post, men du kan også ringe eller komme innom kontoret vårt. Den beste måten å kontakte oss vil avhenge av grunnen til at du vil kontakte oss.

Dersom du for eksempel har et spørsmål om hvilke selskapsformer som er tilgjengelige når du vil starte selskap, er e-post en god kanal. Da kan vi sende deg gode, skriftlige forklaringer og linker som gir deg en fullstendig oversikt. Men hvis du vil diskutere forretningsidéen din, kan en telefon eller et møte være det beste. Da kan man bedre gå i dybden og få fram nyanser.

Når gründere kontakter oss, setter vi oss ofte ned og spisser idéen. Mange gründere har gode idéer som fremdeles er litt for vage eller generelle.

Det er vanskelig, men helt nødvendig å gjøre en idé helt konkret.

Hva er det du til slutt skal tilby kunden, og hvor mye skal det koste? Hvilket produkt eller hvilken tjeneste er det egentlig du har? Det er viktig å få svar på slike spørsmål.

DSV Norge ser med optimisme på mulighetene som finnes i Norge for gründere. Vi håper å komme i kontakt med flest mulig av dere for å bidra best mulig til norsk innovasjon. Norge må leve av noe etter at oljen tar slutt, og vi i DSV Norge tror at innovasjon er nøkkelen til å finne ut av denne utfordringen.