Hjem » Om oss

Om oss

 

  

Digital Startup Value Norge gir informasjon og råd til gründere og andre kreative, innovative mennesker som ønsker å skape noe nytt og eget.

Vår spesialitet er å bruke sannsynlighet og statistikk som verktøy for å ta gode beslutninger.

 

Vi bruker ofte spillverdenen som en metafor på forretningsverdenen for å forklare kompliserte, matematiske konsepter.

Slike konsepter kan være nyttige for å bedre forstå hva som egentlig står på spill når man skal avgjøre noe.

Vi i DSV Norge har kompetanse innen entreprenørskap, kreativitet og forretningsvirksomhet.

Nyskapende prosjekter engasjerer oss og gir oss energi. Vi ønsker at næringslivet i Norge skal bli mer innovativt, kreativt og risikovillig.

Derfor jobber vi med å få ut informasjon som kan underbygge implementasjon av originale idéer.

De ansatte i DSV Norge har bakgrunn innen innovasjon, markedsføring og økonomi. Vi har erfaring fra mange bransjer som for eksempel IT-bransjen og finansbransjen.

DSV Norge ønsker å sammenfatte de beste erfaringene og kunnskapene fra de ulike bransjene for å skape universelt nyttig informasjon for gründere.

Filosofien til DSV Norge handler om troen på å tenke nytt.

Albert Einstein snakket om at man ikke kan løse problemer med den samme tankegangen som vi hadde da vi skapte problemene i utgangspunktet.

For å løse de største problemene som menneskeheten står overfor i dag, som for eksempel global oppvarming, er vi nødt til å samarbeide, tenke nytt og gå fra ord til handling.

Samarbeid er et sentralt konsept i DSV Norge.

Ikke bare er vi opptatt av å samarbeide på en effektiv måte innad i vår organisasjon, men vi mener at samarbeid kan gjøre gründere bedre. Vi mener at gründere kan få veldig mye ut av å snakke mer med hverandre. Da vil de avsløre og synliggjøre hverandres blindsoner og dermed gjøre hverandre bedre.